Geoffroy Thonon

Thumbnail for post.

With more than 20 years in IT and 15 of them in IT security Geoff is now currently based in Australia, working for AusCERT, first as analyst and now as operations manager. This is now familiar position as an opportunity to create, from start, an economy-wide CERT in Macau S.A.R. had presented itself, before my stint at AusCERT, that started from zero and went on to positively contribute to the Asia-Pacific Region

Adli Wahid

Thumbnail for post.

Adli gia nhập APNIC vào tháng 2 năm 2014, với bề dày kinh nghiệm và năng lực chỉ đạo kĩ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực bảo mật mạng. Anh là chuyên gia về bảo mật của APNIC, đi đầu trong việc hỗ trợ, tham gia và cộng tác về lĩnh vực bảo mật với cộng đồng khu vực. Năm 2015, Adli được bầu làm thành viên của Hội đồng Điều hành FIRST.org.

Jamie Gillespie

Thumbnail for post.

Jamie Gillespie là một Chuyên gia Bảo mật Internet tại APNIC, cung cấp đào tạo về bảo mật, tiếp cận và phát triển các Đội Ứng phó với Sự cố Bảo mật Máy tính (Computer Security Incident Response Teams, CSIRT) ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Công việc này trực tiếp hỗ trợ cho tầm nhìn của APNIC về “Một Internet toàn cầu, rộng mở, ổn định và an toàn, phục vụ toàn bộ cộng đồng Internet Châu Á Thái Bình Dương”.

Với hơn 21 năm kinh nghiệm về CNTT, trong đó có tới 16 năm chuyên về Bảo mật thông tin, Jamie bắt đầu sự nghiệp CNTT của mình tại nhà cung cấp Internet hàng đầu Canada UUNET trước khi giữ một loạt vai trò bảo mật thông tin tại AusCERT, Google và Macquarie Cloud Services. Jamie là một Chuyên gia Bảo mật hệ thống thông tin được chứng nhận (Certified Information Systems Security Professional, CISSP) và Chuyên gia Kiến thiết bảo mật hệ thống thông tin (Information Systems Security Architecture Professional, ISSAP).

Jamie là diễn giả quốc tế về một loạt các chủ đề bao gồm ứng phó với sự cố, bảo mật kỹ thuật, vật chất và quản lý, và đã được phỏng vấn trên truyền hình, đài phát thanh, internet và báo in.

Những khi không làm công việc về bảo mật, Jamie phát triển hai mini-hacker và là một chuyên gia hỗ trợ và đào tạo tình nguyện xuất sắc của St John Ambulance.