Geoffroy Thonon

Thumbnail for post.

With more than 20 years in IT and 15 of them in IT security Geoff is now currently based in Australia, working for AusCERT, first as analyst and now as operations manager. This is now familiar position as an opportunity to create, from start, an economy-wide CERT in Macau S.A.R. had presented itself, before my stint at AusCERT, that started from zero and went on to positively contribute to the Asia-Pacific Region

Adli Wahid

Thumbnail for post.

Адли APNIC байгууллагад 2014 оны 2-р сард нэгдэн  кибер аюулгүй байдлын чиглэлээр асар их туршлага, техник мэргэжлийн манлайллыг авчирсан. Тэрээр APNIC байгууллагын аюулгүй байдлын мэргэжилтэн бөгөөд аюулгүй байдлын тусламж дэмжлэг үзүүлэх, үйл ажиллагаа санаачлан хэрэгжүүлэх, бүс нутгийн байгууллагуудтай хамтран ажиллахад чиглүүлдэг. Адли 2015 онд FIRST.org байгууллагын Захирлуудын зөвлөлийн гишүүнээр сонгогдсон.

Jamie Gillespie

Thumbnail for post.

Жэйми Жилеспи бол APNIC байгууллагын Интернетийн аюулгүй байдлын мэргэжилтэн бөгөөд аюулгүй байдлын сургалт явуулж, тусламж дэмжлэг үзүүлэн, мөн Ази Номхон далайн бүс дэх Компьютерийн аюулгүй байдлын хэрэг дээр ажиллах багуудыг (CSIRTs) байгуулж хөгжүүлэх чиглэлээр ажилладаг. Энэ нь APNIC байгууллагын “Ази, Номхон далайн Интернетийн нийт хэрэглэгчдэд үйлчилдэг глобал, нээлттэй, тогтвортой, аюулгүй Интернетийг бий болгох” зорилгод нийцэж байгаа юм.

МТ-ийн чиглэлээр 21 гаруй жилийн туршлагатай бөгөөд үүнээс 16 жилийг Мэдээллийн аюулгүй байдалд зориулсан Жэйми МТ-ийн ажлын гараагаа Интернетийн томоохон компани болох UUNET Канад компаниас эхэлж, AusCERT, Google, Macquarie Cloud Services зэрэг компанид мэдээллийн аюулгүй байдлын олон албан тушаалыг хашиж байсан. Жэйми бол Мэдээллийн системийн аюулгүй байдлын мэргэшсэн мэргэжилтэн (CISSP), Мэдээллийн системийн аюулгүй байдлын архитектурын мэргэжилтэн (ISSAP) юм.

Жэйми бол аюулнүй байдлын хариу арга хэмжээ авах, техникийн, биет болон менежментийн аюулгүй байдал зэрэг маш олон чиглэлээр олон улсад лекц уншдаг бөгөөд телевиз, радио, интернет, сонин сэтгүүлүүдэд ярилцлага өгчээ.

Аюулгүй байдлын чиглэлээр ажиллагаагүй үедээ Жэйми хоёр бяцхан хакерыг өсгөн хүмүүжүүлэхийн зэрэгцээ Гэгээн Жоны нэрэмжит түргэн тусламжийн эмнэлэгт сургагч болон тусламж үзүүлэгчээр сайн дураараа ажилладаг.