Khóa học cơ bản về định tuyến

Thumbnail for post.
Please note that this Routing Basics course has been replaced by a new Routing Fundamentals course. No further enrolments will be accepted into this course.
The new Routing Fundamentals course is available from this link: Routing Fundamentals course.

Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh

Khóa học này tập trung vào việc dạy các khái niệm định tuyến cơ bản cho những người muốn tìm hiểu về các bộ định tuyến và giao thức định tuyến mà không cần có kiến thức quá chuyên sâu. Khóa học bàn về sự phân loại của các giao thức định tuyến khác nhau và cấu trúc định tuyến Internet. Khóa học kéo dài khoảng 30 phút.

Course Content