Định cấu hình SLAAC/DHCPv6 trên MikroTik

Thumbnail for post.

Ngôn ngữ giảng dạy Tiếng Anh

Tìm hiểu cách định cấu hình bộ định tuyến của MikroTik và máy chủ Linux cho SLAAC và DHCPv6.

Định cấu hình SLAAC/DHCPv6 trên Cisco

Thumbnail for post.

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

Tìm hiểu cách định cấu hình bộ định tuyến của Cisco và máy chủ Linux cho SLAAC và DHCPv6

Khóa học Quản lý tài nguyên Internet

Thumbnail for post.

Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh

Tìm hiểu cách thức quản lý hiệu quả tài nguyên số Internet của bạn. Đến cuối khóa học, bạn sẽ làm quen với hệ sinh thái Internet, hiểu được APNIC và các dịch vụ của nó đồng thời tìm hiểu về các chính sách và quy trình liên quan khi yêu cầu tài nguyên số. Khóa học này kéo dài trong khoảng 1 giờ.

Phòng thí nghiệm OpenFlow: Video Hướng dẫn

Thumbnail for post.

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

Tìm hiểu cách định cấu hình và chạy mạng OpenFlow bằng Mininet với bộ điều khiển OpenDaylight và ODL OpenFlow Manager.

Khóa học cơ bản về định tuyến

Thumbnail for post.
Please note that this Routing Basics course has been replaced by a new Routing Fundamentals course. No further enrolments will be accepted into this course.
The new Routing Fundamentals course is available from this link: Routing Fundamentals course.

Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh

Khóa học này tập trung vào việc dạy các khái niệm định tuyến cơ bản cho những người muốn tìm hiểu về các bộ định tuyến và giao thức định tuyến mà không cần có kiến thức quá chuyên sâu. Khóa học bàn về sự phân loại của các giao thức định tuyến khác nhau và cấu trúc định tuyến Internet. Khóa học kéo dài khoảng 30 phút.

Giới thiệu về khóa học bảo mật mạng

Thumbnail for post.

Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh

Khóa học này cung cấp cho bạn kiến thức căn bản về bảo mật mạng. Khóa học kéo dài khoảng 90 phút.

Khóa học Quá trình phát triển chính sách

Thumbnail for post.

Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh (có phụ đề ngôn ngữ)

Tìm hiểu cách thức tham gia vào chính sách địa chỉ Internet trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Khóa học Các tiêu chuẩn đồng thuận về bảo mật định tuyến (MANRS)

Thumbnail for post.

Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh

Khóa học này giới thiệu về MANRS, bao gồm bốn hành động mà các nhà khai thác mạng nên thực hiện để cải thiện bảo mật định tuyến trên Internet. MANRS là một sáng kiến toàn cầu, được hỗ trợ bởi Hiệp hội Internet, để sửa chữa các lỗi nghiêm trọng cần thiết để loại bỏ các mối đe dọa định tuyến phổ biến nhất.