OpenFlow лаб: Видео хичээл

Thumbnail for post.

Хичээлийн явц: Англи

Mininet-г OpenDaylight контроллер, ODL OpenFlow Manager-тай ашиглан OpenFlow сүлжээг тохируулж ажиллуулах талаар сураарай.

MikroTik-т SLAAC/DHCPv6 тохируулах

Thumbnail for post.

Хичээлийн хэл: Англи

ТшожүЭшо рутер болон Linux хост дээр SLAAC, DHCPv6 тохиргоог хэрхэн хийхийг сураарай.

Cisco-д SLAAC/DHCPv6-г тохируулах

Thumbnail for post.

Хичээлийн хэл: Англи

Cisco рутер болон Linux хост дээр SLAAC, DHCPv6 тохиргоог хэрхэн хийхийг сураарай.

Интернэт сүлжээний нөөцийн ашиглалт удирдлага

Thumbnail for post.

Хичээлийн явц: Англи

Интернэт сүлжээний нөөцөө хэрхэн үр дүнтэйгээр ашиглах, зохион байгуулахыг суралцаарай. Уг хичээлийн төгсгөлд та интернэт экосистемийн талаар өөрийн ойлголттой болж, APNIC болон түүний үйлчилгээ, түүнчлэн интернэтийн тоон нөөц хүсэхтэй холбоотой бодлого, үйл явцын талаар мэдлэгтэй болох болно. Энэ хичээлийг ойролцоогоор 1 цаг үзнэ.

Замчлалын талаарх үндсэн ойлголт

Thumbnail for post.
Please note that this Routing Basics course has been replaced by a new Routing Fundamentals course. No further enrolments will be accepted into this course.
The new Routing Fundamentals course is available from this link: Routing Fundamentals course.

Хэл: Англи

Энэ хичээл нь замчлалын төхөөрөмж болон протоколыг судлахыг хүссэн хүн бүрт замчлалын үндсэн ойлголтыг техникийн нарийн мэдлэг шаардахгүйгээр заахад чиглэнэ. Хичээлийн хүрээнд өөр өөр төрлийн замчлалын протоколуудын ангилал, Интернэт замчлалын архитектурыг авч үзнэ. Уг хичээлийг ойролцоогоор 30 минутад үзэж дуусна.

Кибер аюулгүй байдлын тухай танилцуулах хичээл

Thumbnail for post.

Хэл: Англи

Энэ хичээл нь танд кибер аюулгүй байдлын талаарх ойлголтыг өгнө. Энэ хичээлийг үзэхэд ойролцоогоор 90 минут болно.

Журам боловсруулах үйл явцын тухай хичээл

Thumbnail for post.

Хэл: Англи (Монгол хэл дээр хадмал орчуулгатай)

Ази, Номхон далайн бүс дэх Интернетийн хаягийн бодлого боловсруулахад хэрхэн оролцох тухай мэдэж авах.

Замчлалын аюулгүй байдлын талаар харилцан зөвшилцсөн стандарт норм(MANRS )-ын тухай хичээл

Thumbnail for post.

Хэл: Англи

Энэ хичээлээр MANRS-ын тухай, Интернет сүлжээнд замчлалын аюулгүй байдлыг сайжруулахын тулд сүлжээний операторуудын хэрэгжүүлэх шаардлагатай дөрвөн арга хэмжээг үзнэ.

MANRS нь Интернет нийгэмлэгээр дэмжигдсэн, олон улсын хэмжээний санаачилга бөгөөд хамгийн нийтлэг тохиолддог замчлалд чиглэсэн аюул заналыг арилгахад шаардлагатай чухал аргачлалуудыг хэрэгжүүлэхэд чиглэдэг.