การออกแบบ IPSec VPN

Thumbnail for post.

ภาพรวม

ภาพรวมหลักสูตร

IP Security (IPSec) เป็นโพรโทคอลที่ให้ความปลอดภัยในเลเยอร์ IP และเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่ใช้ในการสร้างการเชื่อมต่อ VPN เนื่องจากช่วยเสริมเกราะป้องกันภัยได้ครอบคลุม กล่าวคือ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล (Confidentiality) การตรวจสอบข้อมูล (Authentication) และความน่าเชื่อถือของข้อมูล (Integrity)

หลักสูตรนี้เจาะลึกรายละเอียดของสถาปัตยกรรม IPSec โดยจะพูดถึงโหมดต่างๆ ของ IPSec ส่วนประกอบ (AH, ESP และ IKE) และฟังก์ชันต่างๆ หลักจบหลักสูตร ผู้เข้าเรียนจะสามารถตั้งค่า IPSec ตามรายละเอียดขั้นตอนในบทเรียนได้

โครงร่างหลักสูตร

  • เครือข่ายส่วนตัวเสมือน
  • IPSec คืออะไร
  • ประโยชน์ของ IPSec
  • Tunnel Mode และ Transport Mode
  • โครงสร้างสถาปัตยกรรมและส่วนประกอบของ IPSec
  • การตั้งค่า IPSec VPN Tunnel

เอกสารประกอบหลักสูตร