IPSec VPN загварчлал

Thumbnail for post.

Хичээлийн танилцуулга

Хичээлийн танилцуулга

IP Аюулгүй байдал (IPSec) нь IP давхарга дахь аюулгүй байдлыг хангадаг. IPsec нь мэдээллийн аюулгүй байдлын нууцлал, баталгаажилт болон бүрэн бүтэн байдлын хангах замаар аюулгүй байдлыг сайжруулж VPN холболтыг үүсгэхэд ашиглагддаг үндсэн технологи юм.

Энэ хичээлээр IPSec архитектурын тухай дэлгэрэнгүй үзнэ. IPSec горимууд, бүрэлдэхүүн хэсгүүд (AH, ESP, IKE), тэдгээрийн функцийг судална. Хичээл дуусах үед оролцогчид хичээлд заасан үйлдлийг ашиглан IPSec-ийг тохируулах чадвартай болно.

Хичээлийн тойм

Энэ хичээлээр дараах сэдвүүдийг хамарна.

  • Virtual Private Networks
  • IPSec гэж юу вэ?
  • IPSec-н давуу талуудын талаар
  • IPSec-ийн Tunnel болон Transport горимуудын талаар
  • IPSec архитектур ба бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн талаар
  • IPSec VPN Tunnel хэрхэн үүсгэх талаар

Хичээлийн материал