หลักสูตร บริหารจัดการ ทรัพยากร อินเทอร์เน็ต

Thumbnail for post.

ภาษาของหลักสูตร: ภาษาอังกฤษ

มารู้จักวิธีจัดการทรัพยากรหมายเลขอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ หลังจบหลักสูตร คุณจะคุ้นเคยกับระบบนิเวศทางอินเทอร์เน็ต รู้จัก APNIC และบริการต่างๆ ของ APNIC ตลอดจนนโยบายและกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อต้องขอหมายเลขอินเทอร์เน็ต หลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียนประมาณ 1 ชั่วโมง