Интернэт сүлжээний нөөцийн ашиглалт удирдлага

Thumbnail for post.

Хичээлийн явц: Англи

Интернэт сүлжээний нөөцөө хэрхэн үр дүнтэйгээр ашиглах, зохион байгуулахыг суралцаарай. Уг хичээлийн төгсгөлд та интернэт экосистемийн талаар өөрийн ойлголттой болж, APNIC болон түүний үйлчилгээ, түүнчлэн интернэтийн тоон нөөц хүсэхтэй холбоотой бодлого, үйл явцын талаар мэдлэгтэй болох болно. Энэ хичээлийг ойролцоогоор 1 цаг үзнэ.