การตั้งค่า SLAAC/DHCPv6 บน Cisco

Thumbnail for post.

ภาษาที่ใช้สอน: ภาษาอังกฤษ

มารู้จักวิธีตั้งค่าเราเตอร์ Cisco และโฮสต์ระบบ Linux เพื่อทำ SLAAC และ DHCPv6