Зөөврийн компьютер ашиглаж буй өөр нэгэн оюутныг тойрон зогсож байгаа оюутнууд

Supporting Internet development
in the Asia Pacific region

Upcoming training events

APNIC-ийн академийн тухай

APNIC академи нь Интернет сүлжээг зохион байгуулж, ашиглаж, засаж хөгжүүлдэг хүмүүст дэмжлэг үзүүлнэ. Ашиглахад хялбар тус платформ нь сүлжээний шилдэг арга туршлага, зарчим, арга техникийг ойлгох, Интернет сүлжээний нөөцийг улам сайн удирдан зохицуулах, Интернетийн зохистой технологийг илүү үр дүнтэй ашиглахад сүлжээний операторууд, боловсролын байгууллагууд, бодлого журам зохицуулагчдад туслах болно.

Виртуал лабораторийн айкон

Виртуал лаборатори

APNIC академийн интерактив, дадлага ажил бүхий шинэ цахим сургалтын орчин

Виртуал машинууд болон сүлжээний топологиуд бүхий үүлэнд суурилсан виртуаль лабораториудад ур чадвараа туршиж үзээрэй.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах

Сургагч нартай танилцах