Tấm băng rôn thể hiện các sinh viên đứng xung quanh một sinh viên khác đang sử dụng máy tính xách tay.

Supporting Internet development
in the Asia Pacific region

Upcoming training events

Giới thiệu về Học viện APNIC

Học viện APNIC hỗ trợ những người xây dựng, vận hành và duy trì mạng lưới trên Internet. Thông qua bài học lý thuyết cũng như các hoạt động thực hành, nền tảng dễ sử dụng này giúp các nhà khai thác mạng, các nhà giáo dục và các nhà quản lý nắm bắt được về nguyên lý, kỹ thuật vận hành mạng lưới, hoạt động quản lý tài nguyên Internet, hỗ trợ trong ứng dụng các công nghệ Internet thích hợp hiệu quả hơn.

Biểu tượng Phòng thí nghiệm ảo

Phòng thí nghiệm ảo

Không gian học tập trực tuyến tại chỗ, tương tác mới của Học viện APNIC

Hãy thử các kỹ năng của bạn trên Phòng thí nghiệm ảo bằng cách sử dụng nhiều phiên bản dựa trên đám mây của máy ảo và cấu trúc liên kết mạng.

Tìm hiểu thêm

Gặp gỡ các chuyên gia đào tạo