Arth Paulite

Thumbnail for post.

Arth is the Infrastructure Services Manager for APNIC, his role focuses on maintaining high availability and reliability of APNIC critical services and network infrastructure.

Arth started his career in 1993 as a Systems support Engineer in the Philippines while finishing off Computer Engineering degree. IN 1995, he joined Destiny Cable and helped established the first cable internet in the Philippines.

Champika Wijayatunga

Thumbnail for post.

Champika is the Technical Engagement Manager for the Asia Pacific region at Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Prior to ICANN, Champika held managerial, specialist and liaison roles at the Asia Pacific Network Information Centre (APNIC), the Regional Internet Registry for the Asia Pacific. He started his career with IBM Corporation as a Technical Specialist and later worked in IT industry, academia, research, and training environments. He also serves in various technical community groups and committees.

DNSSEC

Thumbnail for post.

Tổng quan

Tổng quan khóa học

DNS (hoặc Hệ thống phân giải tên miền) là một hệ thống phân bố, phân cấp để thiết lập tương ứng tên miền thành địa chỉ IP. Vì nó đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động của cơ sở hạ tầng Internet nên DNS thường là mục tiêu của các hoạt động tấn công độc hại.

Khóa học này sẽ phác thảo giao thức Công nghệ an toàn mở rộng cho hệ thống DNS (DNSSEC) nhằm bảo vệ việc chống giả mạo dữ liệu.

Đề cương Khóa học

Khóa học này sẽ bao gồm các chủ đề sau:

 • Lỗ hổng DNS
 • DNSSEC là gì?
 • Cách thức hoạt động của DNSSEC
 • RRs và RRsets
 • DNSKEY
 • RRSIG
 • Bản ghi NSEC
 • NSEC RDATA
 • Chuỗi tin cậy
 • Các loại khóa & Tạo cặp khóa
 • Thiết lập Vùng bảo mật

Các tài liệu khóa học

Sheryl (Shane) Hermoso

Thumbnail for post.

Sheryl đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí với vai trò Quản trị viên Mạng và Hệ thống trước khi làm việc tại APNIC. Chị khởi nghiệp với tư cách là Trợ lý Hỗ trợ kỹ thuật khi học tại Đại học Philippines. Sheryl sau đó đã hoàn thành chương trình Kỹ sư Tin học và tiếp tục làm việc tại đại học này trong vai trò là Kỹ sư Mạng. Tại đây, chị quản lý mạng trục chính DILNET và cơ sở hạ tầng không dây.