Warren Finch

Thumbnail for post.

Warren là một nhà tư vấn và chuyên viên đào tạo giàu kinh nghiệm với thâm niên làm việc trong ngành công nghệ thông tin và dịch vụ. Anh thành thạo các kỹ năng về Windows, Cisco IOS, Ảo hóa, Hỗ trợ Kỹ thuật và Đào tạo Người dùng.

Warren đã tham gia vào ngành công nghiệp CNTT kể từ khi học về máy vi tính vào năm 1994. Anh được tuyển dụng làm Quản trị viên Hệ thống cho TAFE NSW tại Úc, sau đó làm cố vấn lắp đặt và hỗ trợ các hệ thống máy tính tại các Khách sạn quanh khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Trong 3 năm qua, anh đã làm việc cho một nhà cung cấp dịch vụ trong vai trò là Tư vấn viên cao cấp, thực hiện toàn bộ việc hỗ trợ và nâng cấp cho tất cả các thành phần của mạng/hệ thống. Đầu năm 2018, anh kí hợp đồng 4 tháng để làm Giảng viên tại Thượng Hải, Trung Quốc, dạy các khóa học bảo mật CCNA và CCNA của Cisco.