Phòng thí nghiệm ảo

Giới thiệu một phương pháp mới eLearning thao tác trên bàn phím Hãy thử kỹ năng của bạn trên Phòng thí nghiệm ảo bằng cách sử dụng nhiều ví dụ dựa trên cơ sở điện toán đám mây của các máy ảo và cấu trúc liên kết mạng.

Để truy cập vào Phòng thí nghiệm ảo thao tác trên bàn phím, bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký với Học viện APNIC.

Đăng ký ngay Đăng nhập

Loading...