Thumbnail of Sheryl (Shane) Hermoso<span></span>

Sheryl (Shane) Hermoso

Sheryl (Shane) Hermoso

Sheryl đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí với vai trò Quản trị viên Mạng và Hệ thống trước khi làm việc tại APNIC. Chị khởi nghiệp với tư cách là Trợ lý Hỗ trợ kỹ thuật khi học tại Đại học Philippines. Sheryl sau đó đã hoàn thành chương trình Kỹ sư Tin học và tiếp tục làm việc tại đại học này trong vai trò là Kỹ sư Mạng. Tại đây, chị quản lý mạng trục chính DILNET và cơ sở hạ tầng không dây.

Kỹ năng & Chuyên môn

  • Bảo mật
  • Chuyên gia đào tạo
  • Diễn giả
  • DNS
  • DNSSEC
  • IPv6
  • WiFi
  • Security