Thumbnail of Jamie Gillespie<span></span>

Jamie Gillespie

Jamie Gillespie

Jamie Gillespie là một Chuyên gia Bảo mật Internet tại APNIC, cung cấp đào tạo về bảo mật, tiếp cận và phát triển các Đội Ứng phó với Sự cố Bảo mật Máy tính (Computer Security Incident Response Teams, CSIRT) ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Công việc này trực tiếp hỗ trợ cho tầm nhìn của APNIC về “Một Internet toàn cầu, rộng mở, ổn định và an toàn, phục vụ toàn bộ cộng đồng Internet Châu Á Thái Bình Dương”.

Với hơn 21 năm kinh nghiệm về CNTT, trong đó có tới 16 năm chuyên về Bảo mật thông tin, Jamie bắt đầu sự nghiệp CNTT của mình tại nhà cung cấp Internet hàng đầu Canada UUNET trước khi giữ một loạt vai trò bảo mật thông tin tại AusCERT, Google và Macquarie Cloud Services. Jamie là một Chuyên gia Bảo mật hệ thống thông tin được chứng nhận (Certified Information Systems Security Professional, CISSP) và Chuyên gia Kiến thiết bảo mật hệ thống thông tin (Information Systems Security Architecture Professional, ISSAP).

Jamie là diễn giả quốc tế về một loạt các chủ đề bao gồm ứng phó với sự cố, bảo mật kỹ thuật, vật chất và quản lý, và đã được phỏng vấn trên truyền hình, đài phát thanh, internet và báo in.

Những khi không làm công việc về bảo mật, Jamie phát triển hai mini-hacker và là một chuyên gia hỗ trợ và đào tạo tình nguyện xuất sắc của St John Ambulance.

Kỹ năng & Chuyên môn

  • Bảo mật
  • Chuyên gia đào tạo
  • CSIRTs
  • Diễn giả
  • Security