Thumbnail of Adli Wahid<span></span>

Adli Wahid

Adli Wahid

Adli gia nhập APNIC vào tháng 2 năm 2014, với bề dày kinh nghiệm và năng lực chỉ đạo kĩ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực bảo mật mạng. Anh là chuyên gia về bảo mật của APNIC, đi đầu trong việc hỗ trợ, tham gia và cộng tác về lĩnh vực bảo mật với cộng đồng khu vực. Năm 2015, Adli được bầu làm thành viên của Hội đồng Điều hành FIRST.org.

Kỹ năng & Chuyên môn

  • Bảo mật mạng
  • Chuyên gia đào tạo
  • CSIRTs
  • Diễn giả