Giới thiệu về khóa học bảo mật mạng

Thumbnail for post.

Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh

Khóa học này cung cấp cho bạn kiến thức căn bản về bảo mật mạng. Khóa học kéo dài khoảng 90 phút.

Khóa học Quá trình phát triển chính sách

Thumbnail for post.

Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh (có phụ đề ngôn ngữ)

Tìm hiểu cách thức tham gia vào chính sách địa chỉ Internet trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Khóa học Các tiêu chuẩn đồng thuận về bảo mật định tuyến (MANRS)

Thumbnail for post.

Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh

Khóa học này giới thiệu về MANRS, bao gồm bốn hành động mà các nhà khai thác mạng nên thực hiện để cải thiện bảo mật định tuyến trên Internet. MANRS là một sáng kiến toàn cầu, được hỗ trợ bởi Hiệp hội Internet, để sửa chữa các lỗi nghiêm trọng cần thiết để loại bỏ các mối đe dọa định tuyến phổ biến nhất.