Triển khai RPKI

Để xemTriển khai RPKI, bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký với Học viện APNIC.

Ngày triển khai: Ngày 10 tháng 4 năm 2019

Khóa học tập trung vào các bước khác nhau liên quan đến việc tiến hành/triển khai RPKI (theo quan điểm của nhà điều hành) - cách ký kết tài nguyên (khởi tạo ROA) thông qua Cổng thông tin MyAPNIC, cách xác minh/kiểm tra ROA, cách triển khai trình xác thực RPKI, cách định cấu hình phiên RTR giữa bộ định tuyến nói BGP và trình xác thực, cách diễn giải trạng thái xác thực của các tuyến đã nhận và cách thực thi (bỏ qua hoặc áp dụng chính sách) các trạng thái xác thực trên bộ định tuyến.

Hội thảo trực tuyến này sẽ bao gồm các chủ đề sau:

 • RPKI là gì
 • Lợi ích của RPKI
 • Khối xây dựng RPKI
 • Hồ sơ RPKI
 • Kết cấu neo tin cậy (TA)
 • Bên phát hành
 • Kết cấu neo tin cậy đơn
 • Bản ghi xác thực khởi tạo tuyến (ROA)
 • Bên phụ thuộc (Trình xác thực RPKI)
 • Xác nhận nguồn gốc
 • Trạng thái Xác nhận
 • Chính sách dựa trên xác nhận
 • Cảnh báo RPKI
 • Khởi tạo (Xuất bản) ROA của bạn
 • Kiểm tra ROA của bạn
 • Triển khai Trình xác thực RPKI
 • RIPE - Trình xác thực
 • Dragon Research - Trình xác thực
 • Bộ Routinator - Trình xác thực
 • Cấu hình (IOS)
 • Cấu hình (JunOS)

Nhấp vào liên kết dưới đây để đi đến bài kiểm tra.

Đi đến bài kiểm tra khóa học

Hội thảo trực tuyến sắp tới

Related webinar courses