Hoạt động của OSPF

Để xemHoạt động của OSPF, bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký với Học viện APNIC.

Tổng quan khóa học

Giao thức định tuyến xác định cách truyền tin từ máy chủ đến đích trên Internet.

Khóa học này sẽ giới thiệu cho người tham gia về OSPF, một giao thức định tuyến được sử dụng rộng rãi trong các mạng nội bộ. Mục tiêu là cung cấp kiến thức về cách thức hoạt động của OSPF, bao gồm Giao thức định tuyến trạng thái liên kết, Giao thức khám phá lân cận, cấu trúc liên kết và các gói OSPF.

Khóa học này sẽ bao gồm các chủ đề sau:

  • Giới thiệu OSPF
  • Giao thức định tuyến trạng thái liên kết
  • Giao thức khám phá lân cận OSPF
  • Cấu trúc liên kết OSPF
  • Các gói OSPF

Nhấp vào liên kết dưới đây để đi đến bài kiểm tra.

Đi đến bài kiểm tra khóa học

Hội thảo trực tuyến sắp tới

Related webinar courses