Nguyên tắc cơ bản về bảo mật mạng

Để xemNguyên tắc cơ bản về bảo mật mạng, bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký với Học viện APNIC.

Tổng quan khóa học

Bảo mật mạng là một phần quan trọng trong việc bảo vệ dữ liệu, tài sản và tài nguyên của tổ chức. Hội thảo trực tuyến này sẽ tập trung vào giới thiệu các khía cạnh cơ bản của bảo mật. Hội thảo sẽ thảo luận về các khái niệm, giao thức và các chính sách chủ chốt liên quan đến việc thiết lập một mạng an toàn.

Khóa học này sẽ kiểm tra bảo mật cơ sở hạ tầng và thiết bị mạng trong các lớp khác nhau, cũng như xem xét kỹ hơn các cuộc tấn công mạng phổ biến bằng các công cụ và lời khuyên để chống/giảm thiểu chúng.

Khóa học này sẽ bao gồm các chủ đề sau:

  • Cảnh quan bảo mật thông tin
  • Các định nghĩa trong bảo mật thông tin
  • Giới thiệu CSIRT/CERT
  • Bảo mật Cơ sở hạ tầng
  • Mật mã học
  • VPN và IPSec
  • DoS và DDoS

Nhấp vào liên kết dưới đây để đi đến bài kiểm tra.

Đi đến bài kiểm tra khóa học

Hội thảo trực tuyến sắp tới

Related webinar courses