Các thách thức bảo mật IoT

Để xemCác thách thức bảo mật IoT, bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký với Học viện APNIC.

Tổng quan khóa học

Internet vạn vật (Internet of Things, IoT) được mô tả là "bất kỳ đối tượng vật lý nào có thể được kết nối với Internet (có địa chỉ IP) và tự nhận dạng với các thiết bị khác trên Internet". Ví dụ về các thiết bị IoT có thể gồm có ô tô, bóng đèn, máy in, TV, loa cho đến máy ảnh trẻ em.

Khóa học này sẽ thảo luận về sự phát triển của các thiết bị IoT đang thách thức các mạng lưới, giao thức và các chuyên gia bảo mật như thế nào.

Khóa học này sẽ bao gồm các chủ đề sau:

  • Đặc điểm của IoT
  • Ứng dụng IoT
  • Các giao thức trong IoT
  • Kiến trúc
  • Những thách thức trong IoT
  • Các sự cố liên quan đến IoT

Khóa học này được phát triển bởi Id-SIRTII/CC cho APCERT.

Hội thảo trực tuyến sắp tới

Related webinar courses