DNSSEC

Để xemDNSSEC, bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký với Học viện APNIC.

Tổng quan khóa học

DNS (hoặc Hệ thống phân giải tên miền) là một hệ thống phân bố, phân cấp để thiết lập tương ứng tên miền thành địa chỉ IP. Vì nó đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động của cơ sở hạ tầng Internet nên DNS thường là mục tiêu của các hoạt động tấn công độc hại.

Khóa học này sẽ phác thảo giao thức Công nghệ an toàn mở rộng cho hệ thống DNS (DNSSEC) nhằm bảo vệ việc chống giả mạo dữ liệu.

Khóa học này sẽ bao gồm các chủ đề sau:

 • Lỗ hổng DNS
 • DNSSEC là gì?
 • Cách thức hoạt động của DNSSEC
 • RRs và RRsets
 • DNSKEY
 • RRSIG
 • Bản ghi NSEC
 • NSEC RDATA
 • Chuỗi tin cậy
 • Các loại khóa & Tạo cặp khóa
 • Thiết lập Vùng bảo mật

Hội thảo trực tuyến sắp tới

Related webinar courses