Khái niệm cơ bản về BGP

Để xemKhái niệm cơ bản về BGP, bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký với Học viện APNIC.

Tổng quan khóa học

Giao thức định tuyến xác định cách truyền tin nhắn từ máy chủ đến đích trên Internet.

Khóa học này sẽ tập trung vào Giao thức định tuyến BGP, giao thức đứng đằng sau tất cả các quyết định định tuyến liên miền trên Internet. Khóa học sẽ tập trung thảo luận các tính năng và thuộc tính của giao thức, và cấu hình BGP.

Khóa học này sẽ bao gồm các chủ đề sau:

  • BGP là gì?
  • Tính năng của BGP
  • Giao thức định tuyến vector đường dẫn
  • Hoạt động chung của BGP
  • Các thuật ngữ BGP
  • Chèn các tiền tố vào BGP

Nhấp vào liên kết dưới đây để đi đến bài kiểm tra.

Đi đến bài kiểm tra khóa học

Hội thảo trực tuyến sắp tới

Related webinar courses