หลักสูตร บรรทัดฐาน ที่ ตกลงร่วมกัน ว่าด้วย ความปลอดภัย ใน การกำหนด เส้นทาง (MANRS)

Thumbnail for post.

หลักสูตรนี้ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ MANRS และสิ่งที่ผู้ให้บริการเครือข่ายควรปฏิบัติทั้งสี่ข้อเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยในการกำหนดเส้นทางบนโลกอินเทอร์เน็ต MANRS เป็นโครงการระดับโลกที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมอินเทอร์เน็ต (Internet Society) เพื่อดำเนินการแก้ไขที่จำเป็นต่อการกำจัดภัยคุกคามที่พบบ่อยที่สุด