ห้องปฏิบัติการ OpenFlow วิดีโอสอน

Thumbnail for post.

ภาษาที่ใช้สอน: ภาษาอังกฤษ

มารู้จักวิธีกำหนดค่าและรันเครือข่าย OpenFlow โดยใช้ Mininet พร้อมคอนโทรลเลอร์ OpenDaylight และ ODL OpenFlow Manager