การตั้งค่า SLAAC/DHCPv6 บน MikroTik

Thumbnail for post.

ภาษาที่ใช้สอน: ภาษาอังกฤษ

มารู้จักวิธีตั้งค่าเราเตอร์ MikroTik และโฮสต์ระบบ Linux เพื่อทำ SLAAC และ DHCPv6

การตั้งค่า SLAAC/DHCPv6 บน Cisco

Thumbnail for post.

ภาษาที่ใช้สอน: ภาษาอังกฤษ

มารู้จักวิธีตั้งค่าเราเตอร์ Cisco และโฮสต์ระบบ Linux เพื่อทำ SLAAC และ DHCPv6

ห้องปฏิบัติการ OpenFlow วิดีโอสอน

Thumbnail for post.

ภาษาที่ใช้สอน: ภาษาอังกฤษ

มารู้จักวิธีกำหนดค่าและรันเครือข่าย OpenFlow โดยใช้ Mininet พร้อมคอนโทรลเลอร์ OpenDaylight และ ODL OpenFlow Manager