Thumbnail of Tashi Phuntsho<span></span>

Tashi Phuntsho

Tashi Phuntsho

ทาชิมีประสบการณ์การออกแบบ การให้บริการ และการบำรุงรักษาระบบ ด้านเครือข่ายการส่งสัญญาณ และ IP โดยทำหน้าที่เป็นวิศวกรส่งสัญญาณเครือข่ายและ IP core มานานกว่า 10 ปี ทาชิมีส่วนร่วมในการพัฒนาขีดความสามารถในชุมชน APNIC โดยการให้ความช่วยเหลือและการฝึกอบรมทางเทคนิคหลายด้าน เช่น การกำหนดและการแลกเปลี่ยนเส้นทาง โครงสร้างสถาปัตยกรรมเครือข่าย การออกแบบและนำ IXP ขึ้นระบบ ความปลอดภัยเครือข่าย การทำ Ipv6 DNSSEC ฯลฯ

ทาชิสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากอินเดีย และมีผลงานวิจัยเรื่องเครือข่ายสำหรับคนรุ่นต่อไปจากประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาระบบเครือข่ายจากประเทศออสเตรเลีย

ทักษะและความเชี่ยวชาญ

 • ความปลอดภัย
 • วิทยากร
 • ผู้ฝึกสอน
 • บล็อกเชน
 • BGP
 • BGPsec
 • DNS
 • DNSSEC
 • IPv6
 • IS-IS
 • OSPF
 • RPKI
 • SDN
 • Blockchain
 • Security