Thumbnail of Sheryl (Shane) Hermoso<span></span>

Sheryl (Shane) Hermoso

Sheryl (Shane) Hermoso

เชอริลเคยทำงานในตำแหน่งผู้ดูแลเครือข่ายและระบบ และมีบทบาทหลากหลายก่อนเข้าทำงานที่ APNIC เชอริลเริ่มทำงานสายไอทีในฐานะผู้ช่วยฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคขณะศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เชอริลทำงานต่อที่มหาวิทยาลัยเดียวกันในฐานะวิศวกรเครือข่าย ทำหน้าที่ดูแลเครือข่าย DILNET และโครงสร้างพื้นฐานไร้สาย

ทักษะและความเชี่ยวชาญ

  • ความปลอดภัย
  • วิทยากร
  • ผู้ฝึกสอน
  • DNS
  • DNSSEC
  • IPv6
  • WiFi
  • Security