Thumbnail of Jamie Gillespie<span></span>

Jamie Gillespie

Jamie Gillespie

Jamie Gillespie เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตของ APNIC ที่ให้การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เผยแพร่ความรู้ และการพัฒนาทีมตอบสนองเหตุการณ์ความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ (CSIRTs) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กิจกรรมเหล่านี้ขับเน้นวิสัยทัศน์ของ APNIC โดยตรงในฐานะ “ผู้ให้บริการชุมชนอินเทอร์เน็ตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เปิดกว้าง มั่นคง และปลอดภัย”

ด้วยประสบการณ์ด้านไอทีมากกว่า 21 ปี เจมีทุ่มเทเวลา 16 ปีไปกับความปลอดภัยของข้อมูล โดยเริ่มต้นทำงานในสายไอทีเป็นครั้งแรกที่ UUNET ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตชั้นนำในแคนาดา ก่อนที่จะมี

มีบทบาทอันหลากหลายในงานด้านความปลอดภัยข้อมูลที่ AusCERT, Google และ Macquarie Cloud Services เจมีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่ได้รับการรับรอง Certified Information Systems Security Professional (CISSP) และ Information Systems Security Architecture Professional (ISSAP)

เจมีเป็นวิทยากรระดับนานาชาติที่ขึ้นพูดในหัวข้อหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองเหตุการณ์ความปลอดภัย ความรู้ทางเทคนิค ความปลอดภัยทางกายภาพและการบริหารจัดการ ตลอดจนได้รับการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต และสื่อสิ่งพิมพ์

เมื่อไม่ได้ทำงานในเรื่องความปลอดภัย เจมีจะเลี้ยงดูแฮ็กเกอร์ตัวน้อยสองคนที่บ้านและเป็นอาสาสมัครตอบคำถามและฝึกสอนขั้นสูงที่ St John Ambulance

ทักษะและความเชี่ยวชาญ

  • ทีม CSIRT
  • ความปลอดภัย
  • วิทยากร
  • ผู้ฝึกสอน
  • CSIRTs
  • Security