Thumbnail of Adli Wahid<span></span>

Adli Wahid

Adli Wahid

อัดลีเริ่มทำงานกับ APNIC ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 โดยผ่านประสบการณ์การทำงานมาอย่างโชกโชน พร้อมยังเป็นผู้นำด้านเทคนิคเรื่องความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์อีกด้วย อัดลีเป็นผู้สานต่อเจตนารมณ์และเผยแพร่แนวคิดการรักษาความมั่นคงทางโลกไซเบอร์ตามวิสัยทัศน์ของ APNIC เป็นหัวหอกด้านการให้บริการรักษาความปลอดภัยในชุมชน การมีส่วนร่วม และการผนึกกำลังกับชุมชนในภูมิภาค ในปี พ.ศ.2558 อัดลีได้รับเลือกให้เป็นกรรมการบริหารบริษัท FIRST.org

ทักษะและความเชี่ยวชาญ

  • ทีม CSIRT
  • ความปลอดภัยของเครือข่าย
  • วิทยากร
  • ผู้ฝึกสอน
  • CSIRTs