ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง

การเรียนรู้รูปแบบใหม่ผ่านช่องทาง  eLearning พร้อมห้องปฏิบัติการ
ให้คุณได้ลองทดสอบทักษะในห้องปฏิบัติการเสมือน โดยใช้อินสแตนซ์เครื่องเสมือนและรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายอันหลากหลายที่รันในระบบคลาวด์

หากต้องการอ่าน "ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงสำหรับฝึกทดลอง" คุณต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน APNIC Academy ก่อน

ลงทะเบียนเลย เข้าสู่ระบบ

Loading...