การวางแผน หมายเลข แอดเดรส แบบ IPV6

หากต้องการดู การวางแผน หมายเลข แอดเดรส แบบ IPV6 คุณจะต้อง ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียน กับ APNIC Academy ก่อน

ภาพรวมหลักสูตร

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเบื้องต้นที่ให้ข้อมูลเรื่องการเก็บและการวิเคราะห์หลักฐานทางเครือข่าย โดยครอบคลุมหลักฐานประเภทต่างๆ แหล่งที่มาของหลักฐาน ตลอดจนความรู้พื้นฐานและเครื่องมือวิเคราะห์ที่จำเป็น

หลักสูตรนี้ครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้ :

  • คำนำ
  • ประเภทและแหล่งที่มาของหลักฐาน
  • ความรู้พื้นฐานที่จำเป็น
  • เครื่องมือวิเคราะห์

หลักสูตรนี้พัฒนาโดย TWNCERT เพื่อนำมาใช้กับ APCERT

สัมมนาออนไลน์ที่ใกล้เข้ามา

Related webinar courses