ภาพรวม IPv6

หากต้องการดู ภาพรวม IPv6 คุณจะต้อง ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียน กับ APNIC Academy ก่อน

ภาพรวมหลักสูตร

หลักสูตรนี้ให้ความรู้เรื่องโพรโทคอล IPv6 โดยภาพรวม

หลักสูตรนี้ครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้ :

  • IPv6 คืออะไร
  • ข้อมูลภูมิหลังเรื่องโพรโทคอล
  • แนวคิดเบื้องหลังโพรโทคอล IPv6
  • การปรับปรุงการทำงานใหม่
  • ส่วนขยายของส่วนหัวของ IPv6
  • เปรียบเทียบส่วนหัวของโพรโทคอล
  • การกระจายหมายเลขแอดเดรสแบบ IPv6

สัมมนาออนไลน์ที่ใกล้เข้ามา

Related webinar courses