การวางแผน หมายเลข แอดเดรส แบบ IPV6

หากต้องการดู การวางแผน หมายเลข แอดเดรส แบบ IPV6 คุณจะต้อง ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียน กับ APNIC Academy ก่อน

ภาพรวมหลักสูตร

หลักสูตรนี้ครอบคลุมเรื่องการวางแผนหมายเลขแอดเดรสแบบ IPv6 รวมถึงยกตัวอย่างหมายเลขแอดเดรสสำหรับนำไปใช้กับระบบโครงสร้างพื้นฐาน องค์กร เครือข่ายบรอดแบนด์ และศูนย์ข้อมูล นอกจากนี้ยังครอบคลุมเรื่องการกำหนดเส้นทางและการจัดเส้นทางอีกด้วย

หลักสูตรนี้ครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้ :

 • ทบทวนความรู้เรื่องหมายเลขแอดเดรสแบบ IPv6
 • การวางแผนหมายเลขแอดเดรส
  • โครงสร้างพื้นฐาน ISP
  • ลูกค้าองค์กร
  • ลูกค้าเครือข่ายบรอดแบนด์
  • ศูนย์ข้อมูล
 • การวางแผนหมายเลขแอดเดรส - การสร้างและการกำหนดเส้นทางสัญจรข้อมูล
 • ตัวอย่างการวางแผนหมายเลขแอดเดรส

คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ

เริ่มทำแบบทดสอบ

สัมมนาออนไลน์ที่ใกล้เข้ามา

Related webinar courses