ความท้าทายด้านความปลอดภัยของ IoT

หากต้องการดู ความท้าทายด้านความปลอดภัยของ IoT คุณจะต้อง ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียน กับ APNIC Academy ก่อน

ภาพรวมหลักสูตร

Internet of Things (IoT) หมายถึง "วัตถุทางกายภาพใด ๆ ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (โดยใช้หมายเลข IP) และระบุตัวตนกับอุปกรณ์อื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ตได้" ตัวอย่างอุปกรณ์ IoT ได้แก่ รถยนต์ หลอดไฟ เครื่องพิมพ์ ทีวี ลำโพงผ่านมอนิเตอร์ดูแลเด็กทารก เป็นต้น

หลักสูตรนี้จะพูดถึงผลกระทบของอุปกรณ์ IoT ที่กำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โพรโทคอล และวิชาชีพความปลอดภัย

หลักสูตรนี้ครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้ :

  • ลักษณะเฉพาะตัวของ IoT
  • แอปพลิเคชัน IoT
  • โพรโทคอลที่ใช้ใน IoT
  • โครงสร้างสถาปัตยกรรม
  • ความท้าทายในโลก IoT
  • เหตุขัดข้องที่เกี่ยวข้องกับ IoT

หลักสูตรนี้พัฒนาโดย Id-SIRTII / CC เพื่อนำมาใช้กับ APCERT

สัมมนาออนไลน์ที่ใกล้เข้ามา

Related webinar courses