ความปลอดภัยของระบบ DNS (มุมมองฝั่งไคลเอนต์)

หากต้องการดู ความปลอดภัยของระบบ DNS (มุมมองฝั่งไคลเอนต์) คุณจะต้อง ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียน กับ APNIC Academy ก่อน

ภาพรวมหลักสูตร

ระบบชื่อโดเมน (DNS) เป็นระบบจัดเก็บข้อมูล ตามโครงสร้างลำดับชั้น ที่ช่วยทุ่นแรงมนุษย์โดยไม่ต้อง จำ หมายเลข IP ที่อยู่ในรูปตัวเลขขนาดยาว ระบบชื่อโดเมนกลายเป็นระบบที่ใช้กันแพร่หลายจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลที่สำคัญ ธุรกิจจำนวนมากต้องพึ่งพาระบบ DNS ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรนี้จะจำลองสถานการณ์โต้ตอบระบบที่ซับซ้อน ตั้งแต่การลงทะเบียนโดเมนไปจนถึงการจับคู่หมายเลข IP กับชื่อโดเมน ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของแต่ละองค์ประกอบ ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน

หลักสูตรนี้ครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้ :

  • อายุของชื่อโดเมน
  • ปัญหาชื่อโดเมน ผิดพลาดที่ไหน
  • อายุของคำขอ DNS
  • ปัญหา DNS ผิดพลาดที่ไหน
    • การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล (Confidentiality)
    • ความน่าเชื่อถือของข้อมูล (Integrity)
    • ความสามารถในการให้บริการ (Availability)

สัมมนาออนไลน์ที่ใกล้เข้ามา

Related webinar courses