Кибер аюулгүй байдлын тухай танилцуулах хичээл

Thumbnail for post.

Хэл: Англи

Энэ хичээл нь танд кибер аюулгүй байдлын талаарх ойлголтыг өгнө. Энэ хичээлийг үзэхэд ойролцоогоор 90 минут болно.