Кибер аюулгүй байдлын тухай танилцуулах хичээл

Thumbnail for post.

Хэл: Англи

Энэ хичээл нь танд кибер аюулгүй байдлын талаарх ойлголтыг өгнө. Энэ хичээлийг үзэхэд ойролцоогоор 90 минут болно.

Журам боловсруулах үйл явцын тухай хичээл

Thumbnail for post.

Хэл: Англи (Монгол хэл дээр хадмал орчуулгатай)

Ази, Номхон далайн бүс дэх Интернетийн хаягийн бодлого боловсруулахад хэрхэн оролцох тухай мэдэж авах.

Замчлалын аюулгүй байдлын талаар харилцан зөвшилцсөн стандарт норм(MANRS )-ын тухай хичээл

Thumbnail for post.

Хэл: Англи

Энэ хичээлээр MANRS-ын тухай, Интернет сүлжээнд замчлалын аюулгүй байдлыг сайжруулахын тулд сүлжээний операторуудын хэрэгжүүлэх шаардлагатай дөрвөн арга хэмжээг үзнэ.

MANRS нь Интернет нийгэмлэгээр дэмжигдсэн, олон улсын хэмжээний санаачилга бөгөөд хамгийн нийтлэг тохиолддог замчлалд чиглэсэн аюул заналыг арилгахад шаардлагатай чухал аргачлалуудыг хэрэгжүүлэхэд чиглэдэг.