OpenFlow лаб: Видео хичээл

Thumbnail for post.

Хичээлийн явц: Англи

Mininet-г OpenDaylight контроллер, ODL OpenFlow Manager-тай ашиглан OpenFlow сүлжээг тохируулж ажиллуулах талаар сураарай.

MikroTik-т SLAAC/DHCPv6 тохируулах

Thumbnail for post.

Хичээлийн хэл: Англи

ТшожүЭшо рутер болон Linux хост дээр SLAAC, DHCPv6 тохиргоог хэрхэн хийхийг сураарай.

Cisco-д SLAAC/DHCPv6-г тохируулах

Thumbnail for post.

Хичээлийн хэл: Англи

Cisco рутер болон Linux хост дээр SLAAC, DHCPv6 тохиргоог хэрхэн хийхийг сураарай.