Шууд дамжуулах вебинар

Шууд дамжуулах интерактив вебинар, курсын танилцуулга
Удахгүй болох вебинарт бүртгүүлэх буюу вебинар курсуудын жагсаалт харах.

Та Вебинар-д нэвтрэхийн тулд APNIC академид Нэвтэрч эсвэл Бүртгүүлэх хэрэгтэй.

Одоо бүртгүүлээрэй Нэвтрэх

Удахгүй болох вебинар

Вебинар хичээл

Түгээмэл тааг

Илтгэгчтэй уулзах