Хичээлийн каталог

Онлайн хичээл

Өөрийн хурдаар үзэх онлайн хичээлүүд
Гэрчилгээ авахын тулд дурын онлайн дамжааг дүүргээрэй

Вебинар дамжаа

Интернетийн технологийн талаар мэргэжилтнүүдээс сураарай
Сүлжээ байгуулах, аюулгүй байдал, холбогдох технологийн чиглэлээр олон вебинар дамжаанд нэвтрэх