Thumbnail of Sheryl (Shane) Hermoso<span></span>

Sheryl (Shane) Hermoso

Sheryl (Shane) Hermoso

Шерил APNIC байгууллагад ажилд орохын өмнө Сүлжээ, системийн администратороор олон газар ажиллаж байсан. Тэрээр Филиппиний Их Сургуульд суралцаж байхдаа Техникийн тусламж үзүүлэх туслах ажилтнаар ажлын гараагаа эхэлсэн. Шерил хожим нь компьютерийн инженер мэргэжлээр төгсөөд сүлжээний инженерээр тус сургуульд үргэлжлүүлэн ажиллаж, DILNET сүлжээний тулгуур болон утасгүй сүлжээний дэд бүтцийг хариуцаж байсан.

Ур чадвар & Мэргэшлүүд

  • Аюулгүй байдал
  • Сургагч
  • Илтгэгч
  • DNS
  • DNSSEC
  • IPv6
  • WiFi
  • Security