Thumbnail of Adli Wahid<span></span>

Adli Wahid

Adli Wahid

Адли APNIC байгууллагад 2014 оны 2-р сард нэгдэн  кибер аюулгүй байдлын чиглэлээр асар их туршлага, техник мэргэжлийн манлайллыг авчирсан. Тэрээр APNIC байгууллагын аюулгүй байдлын мэргэжилтэн бөгөөд аюулгүй байдлын тусламж дэмжлэг үзүүлэх, үйл ажиллагаа санаачлан хэрэгжүүлэх, бүс нутгийн байгууллагуудтай хамтран ажиллахад чиглүүлдэг. Адли 2015 онд FIRST.org байгууллагын Захирлуудын зөвлөлийн гишүүнээр сонгогдсон.

Ур чадвар & Мэргэшлүүд

  • Сүлжээний хамгаалалт
  • CSIRTs
  • Илтгэгч
  • Сургагч