Үндсэн агуулга уруу алгасах

Видео хичээл

Сүлжээний ойлголтын дадлага ажлыг багтаасан багшийн удирдлагатай видео хичээлийг үзэж мэдлэгээ батжуулаарай