RPKI хэрэгжүүлэх

RPKI хэрэгжүүлэх үзэхийн тулд та АPNIC Академид Нэвтрэх эсвэл Бүртгүүлэх Хэрэгтэй.

Нийтэлсэн огноо: 2019 оны 4 сарын 10

Энэ хичээлээр RPKI (операторын өнцгөөс) илгээх/хэрэгжүүлэхтэй хамаатай өөр өөр алхмууд байгаа, Үүнд MyAPNIC порталаар дамжуулан хэрхэн нөөцийн баталгаажуулалт хийх (ROA үүсгэх), Хэрхэн ROA-г шалгах/баталгаажуулах, Хэрхэн RPKI баталгаажуулагчдыг хэрэгжүүлэх, Хэрхэн BGP speaker рутерууд болон баталгаажуулагчийн дундах RTR холболтыг тохируулах, Хэрхэн хүлээн авагдсан замын мэдээллийн баталгаажилтын төлөвийг тайлбарлах, Хэрхэн рутер дээр баталгаажуулах төлөвийг хийх (журмыг хасах эсвэл хэрэгжүүлэх) талаар судална.

Энэ вебинараар дараах сэдвүүдийг хамарна.

 • RPKI гэж юу вэ?
 • RPKI-ийн давуу талын талаар
 • RPKI building blocks
 • RPKI профайл
 • Trust Anchor (TA)
 • Олгох тал
 • Нэг Trust Anchor
 • Замчлалын гарал үүслийн баталгаажуулалт (RОА)
 • Хамааралтай тал (RPKI баталгаажуулагч)-н талаар
 • Үүсвэрийн баталгаажилтын талаар
 • Баталгаажилтын статус-н талаар
 • Баталгаажилтад суурилсан журам
 • RPKI Caveats-н талаар
 • ROA-аа үүсгэх (Нийтлэх)
 • ROA-аа шалгах талаар
 • RPKI баталгаажуулагч илгээх
 • RIPE - Баталгаажуулагч
 • Dragon Судалгаа - Баталгаажуулагч
 • Рутинатор - Баталгаажуулагч
 • Тохиргоо (IOS)-ны талаар
 • Тохиргоо (JunOS)-ны талаар

Шалгалт уруу очихын тулд доорх холбоосыг дар.

Хичээлийн шалгалт уруу очих

Удахгүй болох вебинар

Related webinar courses