OSPF-н үйл ажиллагаа

OSPF-н үйл ажиллагаа үзэхийн тулд та АPNIC Академид Нэвтрэх эсвэл Бүртгүүлэх Хэрэгтэй.

Хичээлийн танилцуулга

Замчлалын протокол нь интернет орчинд илгээгчээс хүлээн авагч хооронд хэрхэн мессежүүд дамжуулахыг тодорхойлдог.

Энэхүү сургалтаар дотоод сүлжээнд өргөнөөр ашиглагддаг замчлалын протокол болох OSPF-г танилцуулна. Зорилго нь OSPF протоколын пакетууд, топологийн төрлүүд, OSPF-н хөрш илрүүлэх протокол, Link State замчлалын протоколын талаар суралцана.

Энэ хичээлээр дараах сэдвүүдийг хамарна.

  • OSPF-н тухай танилцуулга
  • Link State замчлалын протоколын талаар
  • OSPF Хөрш илрүүлэх протоколын талаар
  • OSPF топологийн талаар
  • OSPF пакетуудын талаар

Шалгалт уруу очихын тулд доорх холбоосыг дар.

Хичээлийн шалгалт уруу очих

Удахгүй болох вебинар

Related webinar courses