Сүлжээний анализ

Сүлжээний анализ үзэхийн тулд та АPNIC Академид Нэвтрэх эсвэл Бүртгүүлэх Хэрэгтэй.

Хичээлийн тойм

Энэ хичээл бол сүлжээний шинжилгээ, анализын танилцуулах хичээл юм. Нотолгооны төрөл, эх үүсвэр, зайлшгүй шаардлагатай мэдлэг, дүн шинжилгээний хэрэгслийг үзнэ.

Энэ хичээлээр дараах сэдвийг хамарна.

  • Өмнөх үг
  • Нотолгооны төрөл, эх үүсвэр
  • Зайлшгүй шаардлагатай мэдлэг
  • Дүн шинжилгээний хэрэгсэл

Энэ хичээлийг APCERT-д зориулан TWNCERT боловсруулав.

Удахгүй болох вебинар

Related webinar courses