IPv6 тойм

IPv6 тойм үзэхийн тулд та АPNIC Академид Нэвтрэх эсвэл Бүртгүүлэх Хэрэгтэй.

Хичээлийн танилцуулга

Энэ хичээлээр IPv6 протоколын тухай үзнэ.

Энэ хичээлээр дараах сэдвүүдийг хамарна.

  • IPv6 гэж юу вэ?
  • Протоколын тухай
  • IPv6 протоколыг үүсгэх болсон шалтгаан
  • Сайжруулсан шинэ фунцкын талаар
  • IPv6 өргөтгөсөн толгой мэдээллийн тухай
  • Протоколын толгой мэдээллийн харьцуулалтын талаар
  • IPv6 хаягийн хуваарилалтын талаар

Удахгүй болох вебинар

Related webinar courses